1. Afstanden
Voor Deelnemers van 16 jaar en ouder zijn de afstanden die kunnen worden afgelegd als volgt (afstanden altijd bij benadering):
 • TeamStorm 3,3 km
 • BaarloStormt 3,3 km of 6,6 km

Deelnemers aan BaarloStormt van 2 t/m 15 jaar leggen de afstand van BaarloStormt af op basis van hun leeftijd:
 • 2-3 jaar: 50 m
 • 4-5 jaar: 60 m
 • 6-7 jaar: 1.300 m
 • 8-9 jaar: 1.300 m
 • 10-11 jaar: 2.400 m
 • 12-13 jaar: 2.400 m
 • 14-15 jaar: 3.300 m

2. Indeling in categorieën


De deelnemers aan BaarloStormt worden door de organisatie in de onderstaande categorieën ingedeeld:
 • Mannen 16 jaar t/m 30 jaar 3,3 km of 6,6 km
 • Mannen 31 jaar t/m 50 jaar 3,3 km of 6,6 km
 • Mannen 51 jaar en ouder 3,3 km of 6,6 km
 • Vrouwen 16 jaar t/m 30 jaar 3,3 km of 6,6 km
 • Vrouwen 31 jaar t/m 50 jaar 3,3 km of 6,6 km
 • Vrouwen 51 jaar en ouder 3,3 km of 6,6 km
 • Jongens 2 t/m 3 jaar 50 meter
 • Jongens 4 t/m 5 jaar 60 meter
 • Jongens 6 t/m 7 jaar 1.300 meter
 • Jongens 8 t/m 9 jaar 1.300 meter
 • Jongens 10 t/m 11 jaar 2.400 meter
 • Jongens 12 t/m 13 jaar 2.400 meter
 • Jongens 14 t/m 15 jaar 3.300 meter
 • Meisjes 2 t/m 3 jaar 50 meter
 • Meisjes 4 t/m 5 jaar 60 meter
 • Meisjes 6 t/m 7 jaar 1.300 meter
 • Meisjes 8 t/m 9 jaar 1.300 meter
 • Meisjes 10 t/m 11 jaar 2.400 meter
 • Meisjes 12 t/m 13 jaar 2.400 meter
 • Meisjes 14 t/m 15 jaar 3.300 meter

3. Herinnering deelnamen
Als bestormers het parcours hebben afgelegd ontvangen zij een herinnering in de vorm van een medaille. Aparte prijzen voor winnaars per categorie is geen vanzelfsprekendheid. Deze zijn alleen aanwezig indien deze worden gesponsord door een partner.

4. Vaststelling uitslag
De organisatie stelt de uitslag vast en mag de uitslag wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende matpassage). Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisatie worden teruggeven als op grond van wijzigingen in de uitslag er geen recht meer op die prijs is.

5. Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers moeten zich lopend voortbewegen over het door de organisatie uitgezette parcours en de hindernissen op de daarvoor bedoelde manier overwinnen.

6. Eigen risico
Deelname aan BaarloStormt gebeurt te allen tijde op eigen risico van de deelnemer.

7. Startpositie
Alle deelnemers hebben bij inschrijving de keuze voor een bepaalde starttijd. De uiteindelijke toewijzing van een starttijd aan de deelnemers gebeurt door de organisatie.

8. Startnummers
Alle deelnemers ontvangen een startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. Deelnemers zijn verplicht het startnummer met watervaste stift op de arm te schrijven.

9. Tijdregistratie
De organisatie stelt de finishtijd en de tussentijden van alle deelnemers vast met behulp van het tijdregistratiesysteem IPICO. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie kan alleen goed gebeuren als de verstrekte chip/tag op de goede manier wordt gedragen.

10. Tijdslimiet
Alle deelnemers moeten op de wedstrijddag van BaarloStormt 1 uur na start binnen zijn.

11. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De organisatie mag een deelnemer diskwalificeren als deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt. De organisatie mag een deelnemer uit de wedstrijd halen uit veiligheidsoverwegingen, op grond van medische overwegingen of als dit in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

12. Instructies wedstrijdleiding
De deelnemers moeten de instructies van de organisatie opvolgen. Deelnemers aan het evenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen moeten daarvoor vooraf toestemming krijgen van de organisatie.

13. Overige bepalingen
1. Inschrijven kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Daarna wordt de wachtlijst gevuld.
2. Inschrijven kan tot een aantal dagen voor aanvang van evenement, mits het evenement niet is volgeboekt.
3. Het is mogelijk bij de startomgeving kledingstukken in een eigen tas af te geven in de daarvoor bedoelde garderobe. Het is verstandig om in loopkleding naar het startvak te komen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in eventuele daarvoor bedoelde kleedaccommodaties inclusief de garderobe.
4. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
5. Wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk of per email aan de organisatie te worden gemeld. Wijzigingen kunnen tot 60 dagen voor aanvang van het Evenement worden doorgegeven. Hieraan zijn kosten verbonden: zie daarvoor de algemene voorwaarden.
6. Als een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, mag de organisatie deze deelnemer uit het deelnemersbestand verwijderen.
7. De deelnemer beschikt over een zwemdiploma en moet kunnen zwemmen. Deelnemers van MiniStorm hoeven niet te beschikken over een zwemdiploma. 
8. Het is verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het evenement.
9. De deelnemer moet zich bij medicijngebruik goed voor laten lichten over mogelijke schade die dat oplevert bij fysieke inspanning. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per e-mail gemeld worden aan de organisatie.
10. Bij windkracht sterker dan 6 beaufort en/of bij windstoten harder dan 75 km/uur of bij onweer wordt het evenement in eerste instantie uitgesteld en uiteindelijk afgelast.

Ook deelnemen aan deze stormlopen?


VenloStormt Main DSV dia
HeerlenStormt main dia
RoermondStormt Main dia